Etänä hoitosuhteen muodostuminen vie kauan aikaa

Jaan huoleni perusterveydenhuollon palveluista emeritaprofessori Kaisu Pitkälän ja professori Pekka Mäntyselän (blogi tällä sivulla ja HS, Vieraskynä, 14.1.2022) sekä Kainuun kollegoideni (edeltävä blogi tällä sivulla ja HS, Mielipide, 14.1.2022) kanssa....

Terveyskeskusten etähoitoa tulee käyttää kriittisesti

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn aikaraja kiireettömässä hoidossa on kiristymässä kolmesta kuukaudesta seitsemään vuorokauteen. Vastaavaa resurssien lisäystä terveyskeskuksiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole ollut näköpiirissä. Tiukentuvan hoitotakuun täyttämistä...

Tyhjästä voi näköjään nyhjästä

Itä-Suomen yliopistossa on kerätty palautetta terveyskeskuskoulutusjaksoista YEK-koulutuksessa olevilta koulutettavilta systemaattisesti vuodesta 2015 alkaen. Analysoituja vastauksia on yhteensä 289kpl. Tänä aikana koulutuksen laatu on pysynyt erittäin hyvänä. ...

Onko ylihoito terveysuhka?

Ylidiagnostiikalla ja ylihoidolla tarkoitetaan sitä, että todetaan ja hoidetaan sairaus, jolla ei ole itsessään merkitystä potilaan elämänlaadun tai elämän pituuden kannalta. Kongressissa kuulen ensimmäistä kertaa uuden termin: puhutaan ”kvaternaarisesta”...

Pin It on Pinterest