Kohta käynnistyvä erikoislääkärikoulutuksen valintamenettely vaikuttaa merkittävästi palvelujärjestelmään. Osa vaikutuksista voi heijastua terveyskeskusten ja sairaaloiden toimintaan jo keväällä 2019. Opinto-oikeutta haettaessa mm. työkokemuksen määrä ja laatu pisteytetään. Erikoisalansa tietävät vastavalmistuneet hakeutunevat omalle tulevalle erikoisalalleen tekemään sijaisuuksia ja keräävät näin haun alkupistetykseen tarvittavia pisteitä. Suuri osa vastavalmistuneista kuitenkin vasta pohtii tässä vaiheessa omaa erikoisalaansa. Todennäköisesti moni heistä hakeutuu töihin terveyskeskuksiin kuten nykyisin.

Terveyskeskusten kannalta valintamenettelyyn ja kouluttamiseen sisältyy sudenkuoppa, joka on vältettävissä. Jos vastavalmistunut kollega tekee erikoistumiseen sisältyvän terveyskeskusjakson osana yleislääketieteen erityiskoulutusta, hän saa ohjausta ja tukea lääkärin roolin opetteluun – ja terveyskeskus saa valtion koulutuskorvausta. Samalla lääkärillä on mahdollisuus pohtia omaa uravalintaa. Haun alkupisteytykseen tästä jaksosta saa muutaman pisteen.

Yleislääketieteen erityiskoulutus on Suomessa ja Belgiassa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneille kahden vuoden, muille kolmen vuoden kestoinen. Siihen sisältyy vähintään 9 kk ohjattua työskentelyä terveyskeskuksessa ja 6 kk sairaalassa. Koulutuksen suorittanut saa oikeuden työskennellä EU-alueella yleislääkärinä.

Terveyskeskuksen kannalta on olennaista, että se saa kouluttamisesta korvauksen. Tosin vuoden 2018 valtion koulutuskorvaus (850 €/kk/koulutusta suorittava) riittää kattamaan vain osan kouluttamisen aiheuttamista kuluista. Lääkärin roolin omaksumisessa ja osaamisen kartuttamiseksi vastavalmistunut lääkäri tarvitsee säännöllistä ja tavoitteellista ohjausta. Lisäksi hänellä tulee olla jokapäiväinen konsultaatiomahdollisuus työn laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Nämä kaikki toimet vaativat nimetyn ohjaajan ja konsultaatioihin vastaavien kollegoiden aikaa sekä osaamista. Vastavalmistuneelta ei myöskään voida olettaa samanlaista tuottavuutta kuin yleislääketieteen erikoislääkäriltä.
Ammatillista kehittymistä tukeva ohjaus on vastavalmistuneelle lääkärille tärkeää. Sekä hänen että työnantajan kannalta on sen vuoksi tärkeää, että vastavalmistunut lääkäri ilmoittautuu yliopistoon suorittamaan yleislääketieteen erityiskoulutusta jo ennen terveyskeskusjakson aloittamista.

Arja Helin-Salmivaara ja Merja Laine, koulutusylilääkäreitä HUSin Perusterveydenhuollon yksikössä
(Kuva: Marita Räsänen)

Pin It on Pinterest