Ylidiagnostiikalla ja ylihoidolla tarkoitetaan sitä, että todetaan ja hoidetaan sairaus, jolla ei ole itsessään merkitystä potilaan elämänlaadun tai elämän pituuden kannalta.

Kongressissa kuulen ensimmäistä kertaa uuden termin: puhutaan ”kvaternaarisesta” preventiosta.

Preventio, ennaltaehkäisy, on tuttu termi ja se painotetaan eri tavalla eri vaiheissa.

Primaaripreventio on väestön terveydestä huolehtimista: terveellinen ruoka, liikunta, tupakoinnin välttäminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen ovat tärkeitä kaikille, etenkin nuorille.

Sekundaaripreventio tarkoittaa, että potilaalla on joku tiedossa oleva sairaus, mutta hoitamalla riskitekijät hyvin vakava sairastuminen tapahtuu myöhemmin. Jos verenpaine on koholla, kolesteroliarvon alentaminen on tärkeämpää kuin muuten.

Tertiääripreventiossa hoidetaan jo sairastunutta ihmistä tehokkaasti, jottei hän sairastuisi uudestaan. Jo sydäninfarktin sairastuneen kolesterolitavoite on tiukempi.

Uudella termillä, kvaternaaripreventiolla, tarkoitetaan potilaan suojaamista ylihoidolta ja ylidiagnostiikalta. Ettei hoideta varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi määrätyt antibioottikuurit virusinfektioon ovat hyvä esimerkki: potilas ei hyödy – päinvastoin haittavaikutuksia voi tulla jo kuurin aikana. Jos antibioottiresistenssiä kehittyy, haitta voi olla todella iso.

Ylihoidosta tullaan varmastikin puhumaan tulevaisuudessa enemmän, ja hoitovaihtoehtojen hyödyt ja haitat on punnittava.

Seminaarissa tanskalainen kollega esitti kolme kysymystä, joita jokaisen potilaan olisi hyvä kysyä lääkäriltään:
1. Mitkä ovat minun vaihtoehtoni tässä tilanteessa?
2. Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
3. Mitä tämä tarkoittaa minun kohdalla?
Jos näihin kysymyksiin saa vastaukset oman lääkärin kanssa keskustellen, tietää jo paljon. Lääkäri punnitsee hyödyt ja haitat hoitopäätöksiä tehdessään. Tieto ja kokemus ovat avaimet oikeaan päätökseen.

Linkki:
Testaa voitko vaikuttaa sydän- ja verisuonisairastavuusriskiisi?
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/finriski-laskuri
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sivuilta löydät paljon tietoa
https://thl.fi/fi/aiheet

Annika Kolster, yleislääketieteen erikoislääkäri. Terveyskeskuslääkäri, Espoon terveyskeskus- Tapiolan terveysasema

Pin It on Pinterest