Itä-Suomen yliopistossa on kerätty palautetta terveyskeskuskoulutusjaksoista YEK-koulutuksessa olevilta koulutettavilta systemaattisesti vuodesta 2015 alkaen. Analysoituja vastauksia on yhteensä 289kpl. Tänä aikana koulutuksen laatu on pysynyt erittäin hyvänä.  Yleisarvosanaksi terveyskeskukset saavat kouluarvosanoin keskimäärin kiitettävän.

Perehdytystä arvioitiin ligert-asteikolla 1-4, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä.

Koulutettaville on pääsääntöisesti nimetty oma ohjaava lääkäri ja ohjaamiseen käytettiin korvamerkattua aikaa. Myös muilla osa-alueilla koulutuksen tavoitteet toteutuvat hyvin, kuten alla olevasta kuvasta nähdään, vaikka lokikirjan käytössä alueellamme olisi tehostamisen varaa vielä. Koulutusvaatimuksista löydät lisää ajatuksia blogistani ”Voisiko ratkaisu olla näin yksinkertainen”.

1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä.

 

Samaan aikaan koulutettavien määrä terveyskeskuksissa on lisääntynyt huomattavasti ja suhde kokeneiden lääkäreiden ja koulutettavien välillä on muuttunut epäedullisemmaksi. Kun vuosituhannen alussa reilun kymmenen lääkärin terveyskeskuksessa oli kesätöissä kaksi kandia ja muut kokeneita lääkäreitä, on tilanne tänä päivänä päinvastainen. Valmistuneiden määrä Itä-Suomen yliopistossa on lisääntynyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana noin 60:lla lääketieteen lisensiaatilla vuodessa. Suurentuneen sisäänoton huippuvuosien vaikutus valmistuneiden määrässä tullaan kuitenkin näkemään vasta tulevien vuosien aikana, sillä jättikurssit ovat vielä opiskelemassa.

Noin 35% alle 35-vuotiaista lääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa, mikä käytännössä tarkoittaa usein sitä, että terveyskeskukset opettavat lääketieteen lisensiaatit lääkäreiksi, minkä jälkeen monet heistä siirtyvät työskentelemään sairaaloihin. Kuten tiedämme, varsinkin uran alussa ohjauksen tarve on usein suurin.

Lääkäreiden kokonaismäärä Suomessa on viimeisen 13 vuoden aikana lisääntynyt 3700 kpl eli 21%, mutta lääkärivakanssien määrä terveyskeskuksissa on tänä aikana lisääntynyt kuitenkin vain 300 lääkärillä.

Hyvin koulutetut kouluttajalääkärit takaavat koulutuksen hyvän laadun

Koulutettavien määrän kasvun lisäksi perusterveydenhuoltoon on siirtynyt ja siirtyy koko ajan lisää tehtäviä, joita aikaisemmin on tehty erikoissairaanhoidossa. Kaikesta tästä huolimatta terveyskeskuksissa annettava koulutus on laadukasta, kuten seurantamme osoittaa. Yhtenä syynä tähän on systemaattinen pedagoginen koulutus, jota yleislääketieteen kouluttajalääkäreille on Itä-Suomen yliopistossa annettu vuodesta 2004 alkaen. Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa tarjoaa ja vaatii yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajilta kahden opintopisteen perehdytyskurssia ja sen jälkeen 10:n opintopisteen Onnistu Ohjauksessa koulutusta. Täydennyskoulutusta annetaan kaksi lähipäivää vuodessa.

Monet kouluttajamme ovat innostuneita ja motivoituneita tekemään tätä työtä ja kehittävät paikallisesti terveyskeskuksessa annettavaa koulutusta. Kouluttaminen on kuitenkin usein lisänä potilastyölle eikä sitä valitettavasti nähdä samanarvoisena työnä kuin potilastyötä tai muita terveyskeskuksissa tehtäviä sektoritöitä. Jokohan vihdoin koittaisi se aika, jolloin terveyskeskuksissa annettavalle koulutukselle annettaisiin sille kuuluva arvostus ja tämä myös huomioitaisiin palvelujärjestelmän rakenteissa?

Nina Tusa

yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys

kliininen opettaja, Itä-Suomen yliopisto

terveyskeskuslääkäri, perhelääkäri, Siilinjärven terveyskeskus

Pin It on Pinterest