Etusivu

Oma yleislääkärisi tuntee tilanteesi

Hoidonjatkuvuus luo turvallisuutta ja lisää molemminpuolista luottamusta

Päivitetty 15.1.2022

Hoidonjatkuvuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

 • Yleislääkärin työ perustuu hoidon jatkuvuuteen.
 • Hoidonjatkuvuudella on merkittävä myönteinen vaikutus terveydenhuollon laatuun, tehokkuuteen ja kustannuksiin sekä väestön terveyteen.
 • Se parantaa potilaiden hoitotuloksia ja hoitoon sitoutumista sekä terveydenhuollon ammattilaisen vuorovaikutustaitoja, luottamusta ja empatiakykyä.
 • Ja se vähentää kuolleisuutta.
 • Hoidonjatkuvuutta keskeisenä terveydenhuollon laadun mittarina tulee hyödyntää palvelujen järjestämisessä.
 • Sitä voidaan tutkia esimerkiksi arvioimalla vastaanottokäyntiä, tiedonkulkua, vuorovaikutussuhteita tai terveyspalvelujen suunnittelua ja toteutusta.

Hoidonjatkuvuus – hyötyjä

Potilaan hyödyt

 • Lisää potilaiden kokemaa turvallisuutta ja luottamusta, tyytyväisyyttä ja sitoutumista omaan hoitoonsa
 • Kannustaa potilaita hakemaan apua ja terveydenhuollon ammattilaisia antamaan sitä
 • Lisää potilaan ja lääkärin välistä luottamusta ja kunnioitusta, yhteistä sitoutumista ja vastuullisuutta
 • Parantaa potilaiden hoidon tuloksia ja lisää väestön terveyttä
 • Lisää potilaiden halukkuutta ottaa vastaan lääketieteellisiä ohjeita ja neuvoja sekä halukkuutta toteuttaa pitkäjänteisiä ennaltaehkäiseviä hoitoja.

Terveydenhuollon ammattilaisen hyödyt

 • Parantaa lääkärin diagnostisia taitoja, luottamusta, empatiakykyä ja vastuuntuntoa potilaan hoidossa
 • Lisää lääkärin työtyytyväisyyttä ja työssä oppimista sekä vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja kumppanuutta potilaan kanssa
 • Lisää myönteistä suhtautumista ja empatiaa, rehellisyyttä ja yhteistä jakamista hoitosuhteessa sekä parantaa sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Hoidon järjestäjän ja rahoittajan hyödyt

 • Vahvistaa epätyypillisten, itsestään paranevien oireiden seurantalinjaa ja auttaa välttämään turhia lääketieteellisiä tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja
 • Parantaa hoidon laatua, kokonaisvaltaista toteuttamista, yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja terveydenhuollon tehokkuutta
 • Vähentää mm. lääkemääräysten, diagnostisten testien, ensihoidon ja potilaiden sairaalaan lähettämisen kustannuksia.

Pin It on Pinterest

Share This